Vítejte na našich stránkách

EKOPRIM s.r.o. je firma, která poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady na území České republiky. Podle koncesní listiny č.j. ŽU/824/98/Ha ze dne 19.3.1998 vydané Okresním živnostenským úřadem v Táboře je oprávněna k nakládání s nebezpečnými odpady a zajištění přepravy odpadů do prostor zpracování, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů s jeho provozním řádem vydal KÚ – Jihočeský kraj dne 5.8.2002 formou rozhodnutí č.j.: ŽPZL/2418/2002/Pa, č.j.: ŽPZL/3961/02/Tů ze dne 27.11.2002.

* Koncesní listina

* Výpis z obchodního rejstříku

* Výpis z živnostenského rejstříku

* Indentifikační číslo zařízení

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 7862. Den zápisu: 1. dubna 1998

Během tohoto období získala mnoho stálých zákazníků, kterým poskytuje pravidelné služby.